LIEVScoaching

Home » Coaching » Missie

Mijn missie is om in verbinding te werken aan heelheid en op deze manier bij te dragen aan een mooiere wereld en toekomst voor onze kinderen.

Ik wil (toekomstige) professionals inspireren, coachen en begeleiden naar heelheid. Ik wil de hooggevoelige, werkende en of studerende mens helpen de polariteiten te verbinden en zichzelf te zijn binnen hun context. Vanuit hun volle potentie ZIJN. Zoals ik dit ook mezelf gegund en ervaren heb. Mijn eigen thema’s zullen hierbij mijn kracht zijn.

Ik wil hierbij zelf graag een rolmodel en leraar zijn en mijn kennis en ervaring delen met anderen. Dit gevoel is heel sterk in samenhang met de roep om als lichtwerker, vanuit hartsbewustzijn rechtstreeks uit het open en liefdevolle hart van het universum anderen te helpen om te leren door wijsheid en liefde.

coaching missie
Missie
Fijn dat je de waarde van de content erkent. Deze content mag je helaas niet kopieren.