LIEVScoaching

Disclaimer LIEVScoaching

  • Een coachsessie, training, workshop of cursus is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie.
  • Een coachsessie, training, workshop of cursus sluit geen enkel ander middel uit.
  • Indien je wilt stoppen met medicijnen of interventie van een andere discipline dan is dat iets tussen jou en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.
  • LIEVScoaching neemt geen verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.
  • LIEVScoaching doet geen uitspraken over behandelingen, medicaties of interventies van andere discipline’s: dat wil zeggen dat LIEVScoaching geen uitspraken doet buiten de eigen vakgebieden en heeft niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.
  • LIEVScoaching stelt geen diagnoses, dit is voorbehouden aan de behandelend arts of specialist.
  • Jij blijft zelf ten alle tijden persoonlijk verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en voor wat je met de coachsessies, training of systemisch ritueel met je doet.
  • Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van de website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van LIEVScoaching.

Door je aan te melden bij LIEVScoaching ga je volledig akkoord met bovenstaande Disclaimer, de Algemene voorwaarden en de Privacyverklaring.

Fijn dat je de waarde van de content erkent. Deze content mag je helaas niet kopieren.