LIEVScoaching

Een gezonde identiteit bevorderen met de resonantiemethode van het verlangen

Een gezonde identiteit bevorderen met de resonantiemethode van het verlangen

Identiteitstrauma, hoe ontstaat dat?

Indien een vrouw zwanger wordt en er een kind in haar buik groeit dat ze om wat voor reden dan ook niet op de wereld wil brengen is dit zowel voor de moeder als het kind impactvol. Het kind is immers afhankelijk van de moeder en heeft haar liefde en verzorging nodig. Een identiteitstrauma ontstaat als de moeder het kind afwijst en niet emotioneel beschikbaar is voor het kind. Het kind zal voelen dat de moeder het afwijst, het niet wil, het kind een last is dat er eigenlijk niet moet zijn. Essentieel is hierbij dat het ongeboren kind het eigen bestaansrecht, de liefde voor zichzelf al moet afsplitsen en zichzelf al in de steek laat om te overleven. Zo goed mogelijk aanpassen, ondergeschikt maken en niet opvallen is de strategie. Hierbij geeft het kind de eigen levensvreugde, vertrouwen in het leven, de eigen IK en wil op. Het leeft niet langer vanuit de eigen kracht.

Overlevingsstrategieën bij een identiteitstrauma

Als je als ongeboren kind je eigen bestaansrecht af moet splitsen om te overleven zien we verschillende overlevingsstrategieën. De drie belangrijkste bij een identiteitstrauma zijn:
  1. Vluchten in identificaties zoals de rol als ouder, beroepsrol, rol van partner;
  2. Verstoppen achter een ‘wij’;
  3. Ingraven in een seksuele rol zoals ik ben een echte man.

IoPT, wat is dat?

De door de Duitse psychotherapeut dr. Franz Ruppert ontwikkelde methode IoPT (Identiteit georiënteerde Psychotraumatheorie en -Therapie) zet ik in mijn praktijk in als systematische ondersteuning bij de IK- en de wilsontwikkeling van de klanten in mijn praktijk. Om dit te kunnen doen heb ik zelf uitgebreid innerlijk werk gedaan en gewerkt aan de heling van mijn eigen wonden en opsplitsingen in mijn eigen psyche. Ik volg ook nog steeds intervisie en nascholing.

Het verlangen en autonomie

Tijdens een IoPT resonantieproces staat de verantwoordelijkheid voor het eigen proces bij de inbrenger centraal. Hij/zij formuleert zelf waar naar gekeken gaat worden in het proces. Wat beweegt je? Met welke vragen, thema’s of problemen wil de inbrenger zich bezig houden. Dit komt samen in een verlangen. Het kan een hele zin zijn, waarbij ook eventuele leestekens deel van uitmaken. Maar ook een combinatie van woorden. Een verlangen mag slecht een beperkt aantal elementen bevatten. Veel elementen kunnen leiden tot overbelasting omdat er te veel tegelijk uit het onbewuste omhoog gehaald wordt. Een verlangen met weinig elementen werkt doelgericht.

Niet voelen

Op het moment dat je in je leven in een situatie terecht komt waarbij je je gevoelens niet kan verdragen, treedt er een split op. Zoals bij angsten, pijn, schaamte, walging en gevoelens van machteloosheid. Heling van deze split kan vervolgens plaatsvinden als je als inbrenger bereid bent om je afgesplitste gevoelens/pijn te voelen. Zo kun je ook los komen uit een eventuele verstrikking.

Het kan gaan over pijn van niet-gewild of niet-geliefd zijn met betrekking tot je ouders en de wens om alsnog door hem/haar gezien te worden en liefde te ontvangen. De pijn van je innerlijk kind hierover kan eindeloos groot zijn.

Het kan ook gaan over de pijn als gevolg van de verloren verbinding met jezelf. Deze pijn is kort en hevig en als deze doorvoeld wordt kan het leiden tot innerlijke rust.

Angst Transformatie

Overleven en angst voor de angst

Het voelen van afgesplitste pijn is iets dat overlevingsstrategieën en primaire ikken/delen uit alle macht proberen te voorkomen. Overlevingsdelen geven dan ook de voorkeur aan praten en analyseren, proberen te begrijpen boven voelen. Hierbij is sprake van angst voor de angst. Angst dat de opkomende gevoelens te overweldigend zijn of tot nog meer pijn leiden. Bijvoorbeeld als er als kind gedreigd werd dat je een pak rammel zou krijgen als je niet direct op zou houden met huilen. De behoefte aan bevestiging, erkenning en controle vanuit de overlevingsdelen kan groot zijn.

Ruimte voor het gezonde deel

Het gezonde, bewuste en volwassen deel heeft de ruimte nodig om er te kunnen zijn en zich te kunnen ontwikkelen. Tijd om de afgesplitste gekwetste (kind)delen te ontmoeten en op of terug te halen tijdens bijvoorbeeld een soulretrieval. Zo kan heling optreden. Terug naar een gezonde identiteit en durven voelen.
Transformatie

Werken aan een gezonde identiteit met IoPT?

Wil je de verbinding met jezelf herstellen en ervaren wie je bent en wat je wilt? Of wil je graag eens een IoPT proces ervaren? Bij LIEVScoaching kun je in een veilige en zachte bedding aan de slag. Dit kan zowel 1 op 1 (in mijn praktijk of online), maar ook in een groep tijdens een opstellingsdag. Kijk voor meer informatie op lievscoaching.nl of neem contact met me op.

Meest recente berichten

Inspirerende mails vol persoonlijke verhalen, tips, inspiratie en activiteiten ontvangen?

Nieuwsbrief
Meerkeuze
Af en toe ontvang je een mail. Je kunt je hier op elk gewenst moment voor uitschrijven.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fijn dat je de waarde van de content erkent. Deze content mag je helaas niet kopieren.